Søvnløshet - insomnia

 

Det er vanlig å skille mellom to typer søvnforstyrrelse, såkalt primær eller sekundær søvnforstyrrelse. Sekundære søvnlidelser er mest vanlig. Svært mange sykdommer kan medføre vedvarende søvnplager. Det kan bl.a. skyldes depresjon, angst, urolige bein (restless legs). Hjerte eller lungesykdommer kan medføre pustebesvær om natten. Smertetilstander kan holde deg våken. Nesetetthet, f.eks. polypper i nesen, kan gi pustebesvær og oppvåkning. Listen over årsaker er lang. Mange medisiner kan også medføre søvnproblemer som bivirkning. Sosiale årsaker kan være støy eller bråk, skiftarbeid, uregelmessig døgnrytme.

Det er viktig for alle som opplever forbigående søvnforstyrrelse, å minne seg selv på at dette er en normal tilstand i mange sammenhenger. Ved stress og bekymringer, ved forbigående sykdom, ved brudd på døgnrytme o.s.v. opplever mange av oss noen våkenetter. Selv om dette er slitsomt, og til tider utmattende, er det ikke farlig. Oftest vil slike forstyrrelser gli over etter få dager.

Mange trenger likevel hjelp. Den behandlingen som leger tilbyr, kan grovt sett inndeles i ikke-medikamentell eller medikamentell behandling (NHI, norsk helseinformatikk).

Akupunktur kan være et godt alternativ til medikamentell behandling spesielt ved langvarig søvnløshet. 

Ved søvnvansker stiller akupunktøren spørsmålet: ”Hvorfor faller ikke kroppen eller sinnet til ro slik at man sover godt og føler seg uthvilt ? ” Søvnvansker arter seg på mange måter. Til eksempel har noen vanskelig for å sovne inn men sover godt natten gjennom. Andre sovner fort men våkner mange ganger, eller altfor tidlig. Noen påvirkes av stress og bekymringer eller forstyrres av drømmer eller matinntak og lignende.

Akupunktøren tar hensyn til disse variasjonene og behandlingen rettes alltid mot de underliggende årakene til søvnproblemene.

I Bergen ligger Nasjonalt Kompetansesenter for søvnsykdommer.  https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sovnsykdommer-sovno

Jeg har etterutdanning i Kognitiv terap for helsepersonell. Stresstanker og tanker rundt det å ikke få sove er noe jeg jobber systematisk med hos søvnpasienter.

Har du ytterlige spm rundt hjelp til søvnvansker så send meg en mail eller ring meg gjerne.

 

 

 

  • x