Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en mye brukt terapimetode. Den kan brukes ved mange psykiske lidelser. Jeg jobber med kognitiv terapi ved lette til moderate depresjoner, angst, søvnvansker, utbrenthet og stress. Gode kognitive tanketeknikker kan også være godt å ha i en situasjon der man har infertilitet som problem. Det utløser mange tanker, vanskelige følelser og stress, og jeg ser at mange synes det er godt å få litt hjelp her.  

Kognitiv terapi er konkret og handlingsretta. Vi jobber med sammenhengen mellom tanker, handling og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde tankesirkler som er med på å opprettholde f.eks en angst eller depresjon. Vi går ikke i dypet bakover i din historie men forholder oss til her og nå. Kan vi tenke annerledes enn vi gjør i dag?  Har grublingen på natta noen hensikt? Kan vi jobbe med å endre slike mønstre? 

 

 

  • x