priser

Første konsultasjon - voksen                  Kr. 650,-/500,-*

Første konsultasjon -barn                       Kr. 600,-

Oppfølging homeopati -voksen               Kr. 480,-

Oppfølging homeopati - barn                  Kr. 420,-

Akupunkturbehandling                           Kr. 380,- /300,- (barn)

* Førstekonsultasjon for gravide

  • x