Historikk

Osteopatiens grunnlegger var den amerikanske legen og ingeniøren Andrew Taylor Still (1828 – 1917)

De osteopatiske prinsipper kom til Europa for ca. 100 år siden, etter å ha blitt formalisert i USA i 1870 – åra.

Systemet var opprinnelig begrenset til å undersøke og behandle lidelser i muskel og skjelettsystemet. Still vurderte også sirkulasjonsystemet som spesielt viktig og mente at kroppen hadde et eget ”apotek” for selvhelbredelse. Behandling av kraniet og faciestrukturer ble tilført osteopatien på 1930 tallet av William G. Sutherland.

Osteopatien kom til Norge i begynnelsen av 1990 tallet.

I Europa er osteopatien offentlig godkjent i England, Frankrike, Belgia og Finland samt Australia, New Zealand, i tillegg til USA.

Søknad om offentlig godkjenning av osteopati i Norge er sendt til norske myndigheter.

Et av NOF`s viktigste mål er en offentlig godkjenning av tittelen osteopat. Med en beskyttet Osteopat tittel vil du som pasient vite at du tar kontakt med en osteopat med fulle kvalikasjoner

  • x