Behandlinger

Målet med min behandling er å styrke kroppen i dens eget helbredelsesarbeid. Råd og veiledning innen trening, kosthold, livsstil osv. kan være viktige faktorer for å lykkes. Har jeg ikke svarene til deg så prøver jeg å nytte mitt kontaktnettverk for å se om andre kan ha mer kompetanse på akkurat din diagnose/problemstilling. Fokuset er at DU skal få best hjelp!

 

  • x