Behandlingen

Målet med osteopatisk behandling er å finne årsakene til symptomene, normalisere funksjons- og bevegelsesforstyrrelser, samt å redusere smerter. En søker å stimulere kroppen til selv å gjenvinne normale funksjoner.

Osteopaten bruker hendene til både å undersøke og til å utføre behandlingen.

Undersøkelsen består i en detaljert sykehistorie, holdningsvurdering og ulike tester av muskler, ledd og bindevev. Undersøkelsen fører til den osteopatiske diagnosen som viser hvor restriksjoner og spenninger finnes.

Osteopaten har en trygg og skånsom tilnærming og bruker et bredt spekter av manuelle teknikker. De ulike teknikkene kan være alt fra forsiktige tøyninger av muskler og bindevev, gjentatte rytmiske leddbevegelser, korrigering av låste ledd (manipulasjoner), sirkulasjonsøvelser, BLT(balanced ligamentous tension) og kraniosacral osteopati.

Behandlingen tilpasses hver enkelt pasient på grunnlag av funn som gjøres i undersøkelsen.

Andre faktorer som kosthold, trening/øvelser og livsstil generelt tas med i helhetsvurderingen.

Etter osteopatisk behandling forventes reaksjoner i kroppen. Normalt vil dette bestå av en forbedring etter tre til fire ganger. Enkelte kan få en forbigående reaksjon med influensalignende symptomer, tretthet, uopplagthet eller lett smerteøkning, hodepine, kulde – varme – følelse og lignende.

Dosering, intensitet og frekvens er individuell for hver pasient, men generelt kan det antydes at: Akutte problem kan trenge 1 – 3 behandlinger. Kroniske problem kan trenge flere: 6 – 8, fordelt over en lengre tidsperiode.

Osteopater er utdannet til å være selvstendig helsepersonell og opptrer i alle land som primærkontakter. Dette betyr at man ikke trenger henvisning fra lege.

Behandlingskostnadene er relativt lave fordi det vanligvis kreves få behandlinger.

  • x