Barn

Osteopati er et godt behandlingstilbud til barn helt fra fødselen av eller ved problemer som dukker opp senere. Komplikasjoner under svangerskap og fødselsforløp har betydning for barnets vekst og utvikling.

Symptomer/plager kan være:

 - kolikk

 - uro, gråter mye

 - problemer med å snu hodet til ene siden

 - skjevhet i hodeform/nakke

 - fordøyelsesproblemer; gulping, vansker med å suge/spiseproblemer,

 - forsinket motorisk utvikling

 - søvnproblemer

 - ørebetennelse

 - hofte, kne og ankelproblemer

 - luftvegsproblematikk

- ørebetennelse, bihulebetennelse

- hyperaktivitet/ADHD

  • x