Barn

Barn er en vanlig pasientgruppe hos meg.

De vanligste plagene jeg ser hos barn er:

Migrene og spenningshodepine

Allergier og hudplager

Mage og tarmproblemer, fordøyelsesplager

Gjentatte infeksjoner i øre-nese-hals

Søvnforstyrrelser

Urinveisproblematikk

Smertetilstander

Plager i muskel-skjelettsystemet

Idrettsskader

 

  • x