Astma og allergi

Jeg har gode erfaringer med å bruke akupunktur både forebyggende og akutt ved allergi. Dette gjelder spesielt pollenallergi og husstøv/midd.  Ved akutte plager skal pasienten kjenne umiddelbar bedring under/rett etter behandling med akupunktur. Det kan være reduksjon i kløe, mindre tett nese osv. Trettheten som mange kjenner på ved allergi kan ofte bedres en hel del ved slik behandling.

  • x