Akupunktur

Akupunktur er en 5000 år gammel kinesisk behandlingsform. I kinesisk medisin ser en på kroppen som en helhet bestående av vitale organer og energibaner som binder dem sammen. I dette kretsløpet skal energien strømme fritt og harmonisk. I kinesisk medisin ser man på sykdom som en ubalanse i kroppens energisystem. Det er forskjellige faktorer som kan påvirke gjennomstrømning av energi som f.eks kosthold, emosjonelle spenninger, stress, klima, varme og kulde. All smerter blir av kineserene sett på som en stagnasjon av energien i systemet og vi kan ved å bruke nålene korrekt fjerne slike stagnasjoner.

For å kartlegge og finne ut av hva slag punkter pasienten trenger og med hvilken nåleteknikk jeg skal arbeide med blir det alltid gjort en grundig undersøkelse og foretatt en skikkelig samtale ved første møte. Jeg ser også på tungen og kjenner på pulsen. All informasjonen vil hjelpe meg til å stille en akupunkturdiagnose og fastsette prinsippene for behandlingen videre. Hvor mange nåler og hvor de blir satt vil variere mye fra pasient til pasient. En vanlig behandling tar mellom 20-35 minutter mens den første konsultasjonen varer ca en time.

Akupunktur benyttes ofte ved:

Akupunktur egner seg  ved både  kroniske og akutte nakkesmerter

Luftveisproblemer og allergier

Sykdommer hos barn

Infeksjoner i øre, nese, hals

Hudlidelser

Smertertilstander, både akutte og kroniske

Hormonelle forstyrrelser

Immunsykdommer

Infertilitet

Kretsløpsproblemer

Lettere former for angst og depresjon

Lidelser i sanseorganene

Mage og tarmlidelser

Menstruasjonsproblemer

Overgangsaldersplager

Reumatiske sykdommer i muskler og ledd

Rygg og nakkesmerter

Røykeavvenning

Svangerskapskvalme

Smertelindring under fødsel, forberedelse til fødsel

Søvnproblemer

Senebetennelser                                                                 

Urinveislidelser

 

  • x